Innovatie

 

Een traditie van innovatie

Sinds de oprichting in 1906 heeft Zambon een lange traditie op het gebied van Onderzoek en Ontwikkeling. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van stoffen zoals acetylcysteïne, fosfomycine-trometamol en ibuprofen arginine, producten die een belangrijke plaats hebben in de behandeling van kwalen van de luchtwegen, ongecompliceerde urineweginfecties en pijn.

In 2007 heeft Zambon haar missie gemoderniseerd tot:

“Het aanbieden van producten, diensten en oplossingen die mensen helpen goed te ademen en beter te leven"

Deze missie heeft ook op het gebied van Onderzoek en Ontwikkeling sterk stimulerend gewerkt, zodat het model dat het bedrijf gebruikt om producten te innoveren ingrijpend werd gewijzigd.

Dankzij deze nieuwe missie, waarin de patiënt en de kwaliteit van leven een centrale plaats innemen binnen het bedrijf, is Zambon vandaag de dag niet alleen gericht op het ontwikkelen van nieuwe chemische stoffen, maar ook op het verbeteren van bestaande middelen. Dit heeft als doel patiënten veiligere en effectievere therapeutische oplossingen te bieden die hun kwaliteit van leven kunnen verbeteren, vooral bij patiënten die aan chronische ziektes lijden.

De innovatie van Zambon richt zich dus zowel op nieuwe als op bestaande producten met als doel hun prestaties voortdurend te verbeteren, zodat aan de behandelvraag kan worden voldaan die steeds meer niet uitsluitend is gericht op de behandeling van de symptomen, maar ook op een garantie dat de patiënten die aan chronische ziektes lijden een hoge levensstandaard kunnen behouden.

Het onderzoeksmodel kenmerkt zich door een flexibele en geïntegreerde aanpak die, naast het creëren van mogelijkheden op internationaal niveau, ook functioneert via samenwerkingsovereenkomsten en partnerschappen, in het bijzonder gericht op ontwikkelingsprojecten in een gevorderd stadium, zodat kan worden gestart met het vergelijkend onderzoek.