Producten

Luchtwegaandoeningen

Aandoeningen van de luchtwegen kunnen gepaard gaan met slijmvorming. Dit is een normale reactie om de longen te beschermen. Het slijm moet daarna wel goed opgehoest kunnen worden om de longen weer schoon te maken.

Urologie

De urologie is de leer van ziekten aan de urinewegen. Hiertoe behoren onder meer problemen met het plassen. Deze variëren van het minder makkelijk kunnen plassen tot niet goed kunnen ophouden van de plas. Problemen met plassen kunnen leiden tot urineweginfecties en aantasting van de nieren. Problemen met plassen kunnen een grote invloed hebben op het dagelijks functioneren en het sociale leven.

Maag-, darm- en leverziekten

Eén van de functies van de lever is het produceren van gal. In de lever zitten kleine galkanaaltjes die de gal afvoeren naar de galwegen buiten de lever, waaronder de galblaas. Gal is nodig om vetten die we met eten innemen goed in ons lichaam te kunnen opnemen. Bij ziekten aan de lever kan de samenstelling, aanmaak of afvoer van gal gestoord zijn.