Maag-, darm- en leverziekten

De lever
Eén van de functies van de lever is het produceren van gal. In de lever zitten kleine galkanaaltjes die de gal afvoeren naar de galwegen buiten de lever, waaronder de galblaas. Gal is nodig om vetten die we met eten innemen goed in ons lichaam te kunnen opnemen. Bij ziekten aan de lever kan de samenstelling, aanmaak of afvoer van gal gestoord zijn.
Als er in de samenstelling van de gal iets verandert dan kunnen galstenen ontstaan. Mensen die hier last van hebben kunnen worden geopereerd of behandeld worden met Ursochol® (ursodeoxycholzuur).

 

De darmen
Er zit veel normale variatie in het aantal keer dat een mens ontlasting heeft, maar als het minder vaak is dan 2 x per week, dan spreken we echt van verstopping. Verstopping kan vele oorzaken hebben. Als de oorzaak bekend is, dan moet deze uiteraard worden behandeld. Maar als we de oorzaak niet kennen, of als het de bedoeling is om tijdelijk de klachten weg te nemen, kan een behandeling met een laxeermiddel helpen. De bedoeling daarvan is om de ontlasting weer op gang te krijgen.

Soms is het nodig om de darmen helemaal leeg te maken, bijvoorbeeld voor onderzoek. Dan kan een speciaal daarvoor bedoeld laxeermiddel worden gebruikt. Eziclen® en Colofort® (macrogol 4000 met mineralen) zijn zulke geneesmiddelen.

 

Lees voor gebruik de bijsluiter. Deze kunt u vinden wanneer u op de merknaam klikt.

Geneesmiddelgroep:  Galzuren (= lithiasis-middelen)
Werkzame stof:  Ursodeoxycholzuur
Samenstelling:  Tabletten: 300 mg en 450 mg ursodeoxycholzuur


Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar.


Geneesmiddelgroep:  Laxeermiddelen
Werkzame stof:  Natriumsulfaat, kaliumsulfaat, magnesiumsulfaat
Samenstelling:  Concentraat voor drank: per verpakking 2 flacons met elk 176 gram concentraat.
Geneesmiddelgroep: Osmotisch werkzame laxeermiddelen (= laxantia)
Werkzame stof: Macrogol 4000 en elektrolyten
Samenstelling: Poeder; in sachet. Bevat per sachet: kaliumchloride 0,75 g, macrogol 4000 (polyethyleenglycol) 64 g, natriumchloride 1,46 g, natriumwaterstofcarbonaat 1,68 g, natriumsulfaat (watervrij) 5,7 g.


Dit middel is uitsluitend op recept verkrijgbaar.