Urologie

De urologie is de leer van ziekten aan de urinewegen. Hiertoe behoren onder meer problemen met het plassen. Deze variëren van het minder makkelijk kunnen plassen tot niet goed kunnen ophouden van de plas. Tot de urologische gebieden waar Zambon geneesmiddelen voor heeft, behoren de overactieve blaas, goedaardige vergroting van de prostaat en urineweginfecties bij de vrouw.

 

Blaas
Plasproblemen bij vrouwen kunnen worden veroorzaakt door een zogenaamde overactieve blaas (OAB). Iemand moet dan veel vaker dan normaal opeens heel nodig plassen. Soms lukt ophouden niet en verliest men spontaan urine. Hoewel de klachten vaak niet helemaal weg te krijgen zijn, kunnen training, fysiotherapie en geneesmiddelen helpen om het dragelijker te maken. Emselex® (darifenacine) is zo'n geneesmiddel.

 

Prostaat
Plasklachten bij mannen worden in de meeste gevallen veroorzaakt door een goedaardige vergroting van de prostaat (benigne prostaathyperplasie of BPH). De prostaat groeit gedurende het hele leven en er kan een moment komen dat hierdoor de plasbuis, die er doorheen loopt, wordt dichtgedrukt. Een van de eerste verschijnselen is het slapper worden van de plasstraal. In sommige gevallen kunnen op langere termijn ook klachten ontstaan zoals hierboven bij overactieve blaas genoemd. Niet altijd hoeft een vergrote prostaat te worden behandeld. Behandeling kan door een operatie of, in minder ernstige gevallen, met een geneesmiddel. Silodyx® (silodosine) is zo’n geneesmiddel.

 

Infecties
Urineweginfecties komen veel voor, vooral bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Deze infecties worden vaak behandeld met antibiotica. Monuril® (fosfomycine) is een antibioticum hiervoor.

 

Lees voor gebruik de bijsluiter. Deze kunt u vinden wanneer u op de merknaam klikt.

Emselex
Geneesmiddelgroep: Middelen bij overactieve blaas
Werkzame stof:  Darifenacine
Samenstelling: Ronde tabletten met verlengde afgifte die 7,5 mg (wit) of 15 mg (perzikkleurig) darifenacine bevatten.


Dit medicijn is alleen op recept verkrijgbaar.

Silodyx
Geneesmiddelgroep: Middelen bij goedaardige prostaatvergroting
Werkzame stof: Silodosine
Samenstelling: Capsules met 4 mg en 8 mg silodosine.


Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar.


Geneesmiddelgroep:  Antibiotica: urineweg-antibiotica
Werkzame stof:  Fosfomycine
Samenstelling:  Granulaat in sachet, 8 g: 5,631 gram fosfomycine-trometamol (= 3 gram fosfomycine) per sachet


Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar