Veiligheid van de patiënt

Veiligheid van de patiënt is belangrijk voor Zambon

Vanaf de ontwikkeling van elk nieuw geneesmiddel, en gedurende de hele levenscyclus ervan, is het ons doel om de veiligheid van de Zambon-producten te verzekeren.

Alvorens een nieuw Zambon medicijn goedgekeurd en verkocht wordt, wordt het beoordeeld door de overheid. Zambon heeft hiertoe streng gecontroleerde studies gedaan, die noodzakelijke informatie leveren over de veiligheid en werkzaamheid ervan.

Ook nadat het middel goedgekeurd is, en het middel niet alleen in Nederland, maar ook elders wordt gebruikt, dient Zambon ervoor te zorgen dat alle mogelijke bijwerkingen worden verzameld en aan de overheid worden gerapporteerd. Dit wordt uitgevoerd door de afdeling geneesmiddelbewaking.

Hoe is de Geneesmiddelbewaking bij Zambon georganiseerd?

De organisatie van de afdelingen die voor Zambon de geneesmiddelbewaking uitvoert, berust op twee pijlers.

  • Een centrale ‘Drug Safety Unit’ (DSU) gevestigd in Bresso, die alle veiligheidsinformatie verzamelt die wereldwijd gerapporteerd wordt en het risicoprofiel van de Zambon-producten op de voet volgt, om zo een verantwoorde balans te bewaken tussen de positieve therapeutische effecten en de risico's voor de gezondheid van de patiënt.

  • Iedere Zambon vestiging heeft een lokale Geneesmiddelbewakingsafdeling, die bijwerkingen en andere meldingen door patiënten en zorgverleners, verzamelt, registreert en doorgeeft aan de DSU.