Juridsiche kennisgeving

Algemene bepalingen voor het bekijken van de website
De toegang tot en het bekijken van deze website houdt in dat de gebruiker volledig akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Zambon naar eigen goeddunken worden gewijzigd Deze website wordt beheerd door Zambon Company S.p.A. Via Lillo Del Duca, 10 - 20091 Bresso, voor eigen doeleinden en in het belang van andere bedrijven van de Zambon Groep.

Algemene Voorwaarden
De informatie op deze site wordt enkel gebruikt om Zambon en haar producten te presenteren en kan van tijd tot tijd door Zambon worden bijgewerkt; Zambon garandeert desondanks niet dat deze informatie compleet is en constant wordt bijgewerkt. Het is dus de verantwoordelijkheid van de gebruiker om na te gaan of alle informatie op de website correct is.
Informatie met betrekking tot behandelingsgebieden waarin Zambon actief is, mag op geen enkele wijze worden gezien als medisch advies. De gebruiker wordt verzocht medisch advies van een dokter in te winnen om een diagnose en geschikte behandelingen vast te stellen
Informatie die specifiek betrekking heeft op bedrijfseigen medische producten die enkel beschikbaar zijn op recept is beperkt tot bepaalde onderdelen van de site die enkel toegankelijk zijn voor professionele zorgverleners, in overeenstemming met wettelijke verordening 219/2006 (indien van toepassing).
Zambon behoudt zich te allen tijde het recht voor om bepaalde onderdelen van de site zonder aansprakelijkheid te onderbreken of op te schorten, ongeacht of dit het gevolg is van acties of nalatigheid van Zambon of van derden.

Intellectueel eigendom
De inhoud van de site is volledig en exclusief eigendom van Zambon en het gebruik hiervan voor andere doeleinden dan persoonlijke raadpleging zal door Zambon overeenkomstig de wet gerechtelijk worden vervolgd.
In het bijzonder zijn alle namen van producten op de site die in hoofdletters worden weergegeven of op een andere manier werden geaccentueerd handelsmerken van Zambon en/of haar affiliaties. Alle gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zambon zal overeenkomstig de wet gerechtelijk worden vervolgd.

Waarborging van privacy en gebruik van persoonlijke gegevens
Privacybeleid Zambon voor het bedrijf

Gebruik van de website door minderjarigen
De websites van Zambon zijn enkel bedoeld voor gebruik en raadpleging door volwassenen. Aanvragen van minderjarigen worden niet in overweging genomen.

Toepasselijke wetgeving en rechtbank
Alle geschillen met betrekking tot, voorvloeiend uit, of anderszins verbonden met deze Voorwaarden voor Gebruik zullen worden beslecht door de rechtbank van Milaan en vallen onder de Italiaanse wetgeving en het internationale privaatrecht, met een bijzondere verwijzing naar het Verdrag van Den Haag houdende de eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken van 1 juli 1964 en het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980.