Gedragscode

 

 

...niet slechts een manier van denken, maar een manier van optreden waarbij de waarden in de bedrijfsstrategie in acht worden genomen

Gedurende 2009 werd Zambons visie voor een “integraal bedrijf” opgenomen in een programmatisch document dat - ondertekend door alle aandeelhouders - aan alle personen die bij Zambon werken werd overhandigd Dit document is een samenvatting die niet enkel een manier van denken uiteenzet, maar een manier van optreden waarbij de waarden in de strategie van het bedrijf in acht worden genomen. De waarden die in het document worden beschreven zijn in feite belangrijker in de uitvoering dan alleen in de bewoordingen, met een focus op vaste doelen, organisatorische hulpmiddelen en de aanpak door en het gedrag van managers. Hun kracht ligt in hun geloofwaardigheid, die niet enkel moet worden versterkt door het oppakken van een fantastisch idee, maar ook door de benodigde balans tussen goed en praktisch in het oog te houden. Daarom heeft Zambon haar bedrijfsstrategie gebaseerd op gezonde pragmatische waarden, voornamelijk toegespitst op de zaken van dag tot dag, maar die ook zijn uitgebreid tot specifieke bijdrages aan een duurzaam milieubeleid, regionale economische ontwikkeling, kwaliteit van leven en culturele ontwikkeling.

De Ethische Code is een instrument dat een reeks van waarden uiteenzet die door de Zambon Groep wordt erkend, gedeeld en behartigd, in de wetenschap dat een bedrijf dat wordt beheerd op basis van de principes van zorgvuldigheid, juistheid en loyaliteit een drijvende kracht vormt voor economische en sociale ontwikkeling.

Daar staat het Constitutionele Handvest van Zambon voor, een authentiek manifest met betrekking tot rechten en morele verplichtingen die ons allen met een morele en sociale verantwoordelijkheid belast De Ethische Code vormt een integraal onderdeel van het model voor organisatie, beheer en controle dat door de prominente Italiaanse bedrijven van de Groep werd aangenomen op basis van het wettelijke verordening 231/2001.

Download de Ethische Code van de Groep: