Onze missie

Mission

 

 

 

Onze Missie: De achtergrond en het verband met onze strategie.

 

Zambon stond historisch altijd al sterk op het gebied van wetenschappelijk en farmaceutisch onderzoek, waarbij belangrijke nieuwe molecules werden ontdekt die ondertussen de beste in hun klasse zijn geworden voor de behandeling van verscheidene wijdverspreide ziektes: acute en chronische bronchitis, idiopatische longfibrose, ongecompliceerde urineweginfecties, lichte tot middelzware pijn en oorpijn.

Gezien de snelle en fundamentele veranderingen die in 2007 plaatsvonden als gevolg van een grondig strategisch marktonderzoek en een evaluatie van Zambons eigen specifieke vaardigheden, en door de zoektocht naar een product dat ervoor kan zorgen dat het bedrijf nog honderd jaar kan blijven voortbestaan, besloot Zambon de Missie te verruimen om de strategische visie voor het bedrijf te verbreden

"Zambon heeft als doel producten, diensten en oplossingen voor een betere levenskwaliteit en ademhaling aan te bieden".

De nieuwe missie benadrukt dat de waarden van het bedrijf de echte drijfveer van het bedrijf zijn Voor Zambon is zowel wat mensen bereiken als de manier waarop ze dit doen belangrijk. De waarden van het bedrijf maken dus deel uit van het dagelijkse leven van farmaceutische vertegenwoordigers tot producenten.

De eindgebruikers van de geneesmiddelen en diensten bekrachtigen de waarden van het bedrijf, in combinatie met de zorg voor mensen die voor het bedrijf werken, de ontwikkeling van de gemeenschap waarin het zich bevindt, een duurzaam milieubeleid en respect voor de investeerders Luisteren naar de wensen van verschillende belanghebbenden, waarbij wordt samengewerkt om de relatie te verbeteren, hulp bieden en ervoor zorgen dat het gemakkelijk is om met ons samen te werken vormen een essentieel onderdeel van de manier waarop het management van het bedrijf denkt Dit alom aanwezige respect binnen het bedrijf is een essentiële factor voor de reputatie, het economische succes en het langdurige bestaan van het bedrijf

Deze nieuwe missie legt ook een bijzondere focus op de behandeling van - de Ademhalingswegen - waarbij structurele en demografische factoren, zoals veranderingen in de levensstijl en luchtvervuiling, een blijvende impact hebben op het aantal voorvallen van deze pathologie (van de meest voorkomende tot de meest ernstige), dat met een zorgwekkende snelheid toeneemt

De nieuwe missie verruimt ten slotte ook zowel het toepassingsgebied als de doelstellingen van Zambon aanzienlijk.

Naast farmaceutica wil het bedrijf ook diensten en oplossingen aanbieden. Dat komt omdat de zorg voor de gezondheid steeds complexer wordt, zodat een geneesmiddel enkel beter werkt indien het samen met diensten wordt verstrekt die de effectiviteit verbeteren en, in sommige gevallen, indien het wordt verstrekt als onderdeel van een bredere geïntegreerde behandeling zodat de werking en de veiligheid van het middel worden verbeterd. Daardoor is de verstrekking eenvoudiger en wordt het voor de patiënt gemakkelijker om de therapie trouw te blijven.

Naast een goede ademhaling wil het bedrijf ook de levenskwaliteit verbeteren. Dit is vooral van belang voor veel patiënten die gedurende lange periodes met de ziekte moeten leven, bij wie getracht wordt de ziekte of een terugkeer van de ziekte te voorkomen en bij wie de gezondheid hand in hand gaat met hun kwaliteit van leven

Op deze wijze wil Zambon haar eigen innovatieve interpretatie geven aan de rol die geneesmiddelen producerende bedrijven in de toekomst zullen spelen, in de ruimste zin, als spelers in de gezondheidszorg: ervoor zorgen dat de patiënt weer het middelpunt vormt en zorgvuldig luisteren naar zijn of haar behoeften, geïntegreerde producten, diensten en oplossingen ontwikkelen die in een bredere en meer complete zin tegemoetkomen aan de zorgbehoeften van de patiënt en voor de personen die zorg verlenen.