Werkwijze

Zambon S.p.A. is het bedrijf van de Zambon Groep dat verantwoordelijk is voor de farmaceutische zaken.

Het bedrijf is op de farmaceutische markt actief op drie strategische gebeiden: ademhalingswegen (42%), pijnbestrijding (34%) en gezondheidszorg voor vrouwen (24%). Er wordt over de hele keten gewerkt, van Product Innovatie (Onderzoek & Ontwikkeling) tot Productie en Marketing.

De centrale structuur van het bedrijf is verantwoordelijk voor het opstellen van richtlijnen en het beheer van de ontwikkeling van de farmaceutische zaken, met een bijzondere focus op Innovatie en Medische Wetenschappen, Marketing, Bedrijfsontwikkeling, Productie en Toeleveringsketen, Beheer, Juridische Zaken en Human Resources en Organisatie.

Binnen de Divisie voor Innovatie worden de interne structuren van Zambon gecombineerd met zowel een extern als een intern netwerk van gespecialiseerde adviseurs. De interne adviseurs werken nauw samen met andere bedrijven binnen de Groep - ZaCh (Fijne Chemicaliën van de Zambon Groep) en Zcube - die resepectievelijk zorgen voor innovatie op het gebeid van farmaceutische grondstoffen en technologie voor de toediening van geneesmiddelen.
De ontwikkeling van het productportfolio wordt ondersteund door de Divisie voor Licenties, zodat Zambon haar functie kan uitoefenen door producten van derde partijen te licentiëren

Voor wat betreft de productie van geneesmiddelen bestaat de strategie van Zambon erin om haar capaciteit en productietechnologieën in Europa te verstevigen. Daartoe worden de fabrieken in Vicenza and Cadempino (Zwitserland) verbeterd, evenals de fabrieken in gebieden met een sterke economische groei, zoals China (Haikou) en Brazilië (São Paolo), met een ontwikkelingsprogramma voor fabrieken dat zich zowel op de productiecapaciteit als op de productieprocessen richt De garantie van de kwaliteit van de producten staat centraal in de missie van de Productiedivisie van Zambon. Daarom heeft de divisie voor Productie en Toelevering van Zambon een afdeling voor kwaliteitscontrole opgericht die ervoor zorgt – in zowel de eigen fabrieken als in de fabrieken van haar partnerbedrijven – dat er een strict systeem voor kwaliteitscontrole wordt opgezet en toegepast

Wetenschappelijke Informatie en Commercialisatie wordt door verkoopdivisies in 19 landen ondersteund. De “belangrijkste markten” voor Zambon zijn Italië, Spanje, Frankrijk, het GOS, Brazilië en China. Het bedrijf heeft verder ook partnerbedrijven in Zwitserland, België, Nederland, Portugal, Colombia en Indonesië. Haar commerciële activiteiten worden behartigd door een netwerk van distributeurs over heel Europa, Centraal-Amerika, Zuid-Amerika, Noord-Afrika, het Midden Oosten en het Verre Oosten.

Dit zou niet mogelijk zijn zonder de hulp van ongeveer 2157 medewerkers die dagelijks in de farmaceutische poot van Zambon werken en die ervoor hebben gezorgd dat Zambon in 2014 een omzet van € 523 miljoen kon optekenen.