Wie zijn wij

De geschiedenis van een bedrijf berust op haar erfgoed, rijk aan waarden en bouwstenen. U kunt het vergelijken met DNA en de herontdekking ervan vormt een natuurlijke link tussen het erfgoed en het heden.

We leven in een tijd waarin de vooruitgang van de technologie en het hectische tempo waarin wij leven ons ertoe aanzet om in razende snelheid te consumeren Het is dan ook belangrijk om tijd vrij te maken, om na te denken over een deel van ons verleden, dit als het ware "in te ademen" om het belang van de mensen en de principes die zij hooghielden te waarderen en ook vandaag de dag nog in ere te houden

Om de "geheimen" van de groei van de Zambon Groep, waardoor de groep ook steeds sterker is geworden, te doorgronden, moeten we niet alleen teruggaan in de tijd wat de industriële en financiële geschiedenis van het bedrijf betreft, maar ook de individuele en collectieve waarden die hiermee gepaard gaan onder de loep nemen
Zambons bestaat niet enkel uit feiten en cijfers, maar is vooral gebaseerd op honderd jaar familiegeschiedenis die onvoorwaardelijk met het bedrijf is verbonden, zodat ze samen één geheel vormen

1906
Op 11 november opent Gaetano Zambon samen met Silvio Farina het "Zambon warenhuis voor geneesmiddelen" in Vicenza.

1908
Het bedrijf krijgt de naam "Gaetano Zambon e C"

1920
Het bedrijf begint met galenische geneesmiddelen onder de naam Zambon te produceren

1928
Het bedrijf neemt de merknaam "Zef" aan, samengesteld uit de namen van de twee partners. Gaetano Zambon en Silvio Farina.

1932/1933
Naast het produceren van geneesmiddelen begint het bedrijf ook grondstoffen te synthetiseren.

1938
Het eerste onderzoekslaboratorium van Zambon opent zijn deuren in Vicenza.

1944
Op 14 mei wordt de Zambon-fabriek met de grond gelijkgemaakt tijdens het Amerikaanse bombardement van Vicenza.

1946
De Zambon-fabriek wordt na de vernieling weer opgebouwd. Er zijn 550 medewerkers.

1948
Alberto Zambon, de 24 jaar oude zoon van Gaetano, neemt het bedrijf over.

1956
De eerste fabriek in Brazilië wordt gebouwd.

1960
Het Spaanse filiaal wordt opgericht. De Zambon laboratoria synthetiseren N-acetylcysteïne.

1961
De hoofdzetel verhuist samen met de administratieve kantoren en het onderzoekslaboratorium naar Bresso. In datzelfde jaar worden relaties met Japan aangeknoopt en begint het bedrijf samen te werken met het bedrijf EISAI, dat over een licentie beschikt om in Japan injecteerbaar chlooramfenicol te produceren

1963
De nieuwe fabriek in Cadempino wordt geopend.

1965
Opening van de Zwiterse fabriek voor Zambon-producten in Lamone.

1965/1975
Tijdens deze periode start de Groep met zijn internationale uitbreiding, waarbij filialen worden geopend in de belangrijkste Europese landen en in Centraal- en Zuid-Amerika.

1979
Bij de onderzoeken door Zambon wordt een nieuwe molecule ontdekt: fosfomycine-trometamol.

1985
Op basis van Zambons onderzoek wordt een nieuwe moleculaire combinatie ontwikkeld: ibuprofen en arginine.

1995
Zambon opent kantoren in Rusland en Hong Kong, in China wordt een gemeenschappelijke onderneming opgericht voor de aanvoer van N-acetylcysteïne. De Amerikaanse FDA staat de productie van fosfomycine-trometamol voor de Amerikaanse markt toe.

2000
De Chinese fabriek in Haikou die Zambon-producten voor de binnenlandse markt zal produceren, wordt geopend

2003
Nieuwe bedrijven worden opgericht Zcube, actief in innovatieve sectoren.

2006
De Zambon Groep viert zijn honderdjarig bestaan.

2008
Het Zambon Museum wordt geopend.

2010
Zambon heeft een sterk netwerk voor "Extern Productiebeheer", een uitbestede virtuele fabriek waarbij wereldwijd meer dan 80 onderaannemers betrokken zijn

2012/2013
Zambon betreedt twee nieuwe therapeutische gebieden: het centrale zenuwstelsel (CNS) met het molecuul safinamide voor de behandeling van de ziekte van Parkinson, en het gebied van de zeldzame ziektes, in het bijzonder cystische fibrose, door Profile Pharma over te nemen van Philips.

2014
De CHMP heeft positief geadviseerd over het verlenen een handelsvergunning van XadagoTM (Safinamide) voor de behandeling van de ziekte van Parkinson in de EU.